UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2024-2025

Thứ ba - 16/01/2024 09:09
Ngày 16/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch Tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2024-2025, đối với lớp 10, tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển cho tất cả trường trên toàn tỉnh, ngoại trừ 02 trường chuyên: Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu.đây cũng là năm học đầu tiên sẽ không còn tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường chuyên theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT, mời bạn đọc xem chi tiết nội dung trích dẫn kế hoạch bên dưới

Về cách tính điểm xét tuyển, dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 04 năm học bậc Trung học cơ sở của học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ từ ngày 01 -  05/6/2024, thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 10/7/2024.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong tỉnh vào học lớp 10 các trường trung học phổ thông. Đối với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10, các em sẽ học nghề hoặc học chương trình Giáo dục thường xuyên tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên, tại trường trung học phổ thông có tổ chức dạy học theo chương trình Giáo dục thường xuyên.

Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên sẽ tổ chức thi từ ngày 07 – 09/6/2024. Học sinh sẽ thi 03 môn cơ sở còn gọi là môn không chuyên gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên hoặc 02 môn chuyên.

Mỗi môn chuyên tuyển 01 lớp/trường chuyên. Riêng đối với lớp chuyên Toán, chuyên Tiếng Anh và chuyên Tin học tuyển sinh không quá 02 lớp/trường chuyên. Mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh/lớp.

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
1. Phương thức tuyển sinh
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển những học sinh đủ hồ sơ và điều kiện dự tuyển theo quy định hiện hành, gồm:
- Các môn thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên hoặc 02 môn chuyên.
- Căn cứ vào kết quả thi, học sinh sẽ được xét vào lớp 10 chuyên; nếu không đỗ, học sinh sẽ được tiếp tục xét vào lớp 10 theo quy định tuyển sinh lớp 10.
2. Ngày thi: Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 6 năm 2024.
3. Môn thi
Học sinh sẽ thi 3 môn cơ sở còn gọi là môn không chuyên (gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên hoặc 2 môn chuyên.
Học sinh có thể dự thi 1 môn chuyên hoặc 2 môn chuyên (nếu có nguyện vọng) như các năm học qua; môn chuyên được chia thành 3 nhóm môn để tổ chức thi, học sinh chọn 2 môn chuyên theo 3 nhóm để thi theo từng buổi thi khác nhau, cụ thể:
- Toán, Tin, Ngữ văn.
- Vật lí, Lịch sử, Sinh học.
- Hóa học, Địa lí, Tiếng Anh.
4. Hình thức: Đề thi bằng hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh kết hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm, Tiếng Anh chuyên - có phần nghe hiểu; môn chuyên Tin học sẽ thi môn Tin học lập trình trên máy tính.
5. Thời gian làm bài thi
- Thời gian làm bài thi môn không chuyên: Toán, Ngữ văn là 120 phút, Tiếng Anh là 60 phút;
- Thời gian làm bài thi môn chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh là 120 phút, các môn: Toán, Tin học, Vật lí, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sửĐịa lí là 150 phút.
6. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang DiêuTrường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu: Tuyển vào lớp 10 các lớp chuyên Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh.
- Mỗi môn chuyên tuyển 01 lớp/trường chuyên; Riêng đối với lớp chuyên Toán, chuyên Tiếng Anh và chuyên Tin học tuyển sinh không quá 02 lớp/trường chuyên. Mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh/lớp.
- Đối với các môn chuyên có số lượng đăng ký dự thi ít, không đủ số lượng để tuyển sinh; căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu UBND Tỉnh để tuyển các lớp chuyên theo lĩnh vực hoặc điều chỉnh số lớp chuyên các môn phù hợp với nguyện vọng đăng ký của thí sinh, điều kiện giảng dạy, chất lượng giáo dục của các trường chuyên.
7. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú trong tỉnh được đăng ký dự thi 01 trong 02 trường chuyên của Tỉnh.
8. Tổ chức coi thi, chấm thi: Tổ chức các hội đồng coi thi tại 2 (hai) trường chuyên của Tỉnh; tổ chức chấm thi tại 1 (một) hội đồng chấm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
9. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển, cách xét tuyển
a) Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển
- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và điểm các bài thi đều lớn hơn 2.
- Đối với học sinh thi 2 môn chuyên, qua kết quả thi sẽ xét môn mà học sinh đã chọn môn chuyên 1, nếu học sinh hỏng môn chuyên 1 sẽ tiếp tục xét môn chuyên 2 mà học sinh đã tham dự thi.
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (điểm bài thi môn không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2)
b) Cách xét tuyển
Căn cứ điểm thi tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:
- Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn.
- Có điểm sơ tuyển cao hơn.
- Có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn.
- Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
1. Tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển
Tuyển sinh vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT bằng phương thức xét tuyển, gồm:
a) Thời gian xét tuyển: nộp hồ sơ từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 6 năm 2024, thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 10 tháng 7 năm 2024.
b) Cách tính điểm xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học bậc THCS của học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.
- Điểm xét tuyển = ĐTBCN lớp 6 + ĐTBCN lớp 7 + ĐTBCN lớp 8 + ĐTBCN lớp 9 x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có).
(ĐTBCN: Điểm trung bình các môn cả năm học)
- Điểm hạnh kiểm = Tổng điểm hạnh kiểm 4 năm học bậc THCS. Trong đó, hạnh kiểm Tốt được tính 2,5 điểm; hạnh kiểm Khá được tính 2,0 điểm; hạnh kiểm Trung bình được tính 1,5 điểm.
* Lưu ý:
- Điểm xét tuyển là số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau khi làm tròn số.
- Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
- Điểm ưu tiên: thực hiện theo Công văn số 138/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chế độ ưu tiên, khuyến khích, đặc cách trong tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông.
- Đối với học sinh ở nước ngoài về nước học tập hoặc trường hợp khác tương tự mà kết quả học tập không đánh giá bằng điểm số, những trường hợp này sẽ có hướng dẫn riêng.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong tỉnh vào học lớp 10 các trường Trung học phổ thông. Đối với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10, các em sẽ học nghề hoặc học chương trình Giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tại trường Trung học phổ thông có tổ chức dạy học theo chương trình Giáo dục thường xuyên.
3. Địa bàn tuyển sinh: Địa bàn tuyển sinh là huyện, thành phố nơi học sinh học lớp 9 hoặc nơi thường trú của học sinh thuộc huyện, thành phố; riêng đối với học sinh sống ở vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố học sinh được lựa chọn 01 trường Trung học phổ thông của huyện, thành phố giáp ranh để xét tuyển.
4. Cách chọn và xét nguyện vọng
Học sinh được chọn hai nguyện vọng để đăng ký xét tuyển vào một trong hai trường trung học phổ thông trong cùng địa bàn huyện, thành phố đã dự xét tuyển; đối với học sinh sống ở vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố được chọn hai nguyện vọng tại hai trường trung học phổ thông ở vùng giáp ranh để đăng ký xét tuyển. Hội đồng xét tuyển sẽ căn cứ vào Điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường; xét đối với nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 chỉ thực hiện khi không đủ điểm để xét nguyện vọng 1.
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Tác giả: tieuphuocthua

Nguồn tin: dongthap.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin mới nhất
Giới thiệu

Giới thiệu về gdpt2018.edu.vn

Trang thông tin về tập huấn Chương trình GDPT 2018 của cá nhân Tiêu Phước Thừa xây dựng để chia sẻ nhanh chóng đến quý Thầy cô

Lịch công tác
Quay số
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay7,536
  • Tháng hiện tại150,195
  • Tổng lượt truy cập1,140,045
Lịch âm dương
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Liên kết site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi